Folkets Stralevern

Organisasjon som formidler informasjon om eventuelle helsemessige farer ved elektromagnetisk stråling i Norge.

http://www.folkets-stralevern.no

You may also like...