NOAH – for dyrs rettigheter

NOAH – for dyrs rettigheter ble grunnlagt i 1989 og er Norges største dyrerettighetsorganisasjon. NOAH fremmer alltid dyrenes sak. Vi jobber for økt kunnskap om dyr og for å forhindre, forebygge og redusere alle former for dyremishandling. NOAH bygger sitt arbeid på seriøs og vitenskapelig basert informasjon.

http://www.dyrsrettigheter.no