Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF)

PFF er en frittstående interesseorganisajon som ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters interesser i forhold til landets politiske organer, trygdeverket, kommunene og pasientene.

http://www.fysioterapi.org