Dinhelse.no

Fem leger kommenterer helsestoff fra dagspressen, presenterer viktige medisinske nyheter og gir relevant bakgrunnsstoff innen flere medisinske fagområder. I samarbeid med Klinikk for seksuell opplysning tilbys også en spørsmål- og svartjeneste om seksualitet.

http://www.dinhelse.no