Category: Miljø

Miljø, natur, konservering, miljøvern, forurensning, miljøforurensing, resirkulering, kulturlandskap, klima, klimaendringer, natur- og miljøvern.

Klimarealistene

Partipolitisk uavhangig organisasjon som driver med folkeopplysning om klima og klimaendringer. Klimanytt

ICECAP

Nettside om global oppvarming, klimaendringer og isnivået på nordpolen og sørpolen. http://www.icecap.us

Climate Depot

Nettside med fokus på hvordan klima og miljøspørsmål vitenskapelig rapporteres og presenteres i media. http://www.climatedepot.com

CFACT

Amerikansk organisasjon som promoterer levestandard, næringsutvikling og en balansert miljødebatt. http://www.cfact.org

Erdetfarlig.no

På Erdetfarlig.no finner du informasjon om farlige stoffer i vanlige forbrukerprodukter på det norske markedet. Du får hjelp til å...

CO2 is Green

Informasjon om CO2 og vitenskapelig fakta om atmosfærisk forurensing og naturlig CO2 i miljøet. http://co2isgreen.org

Climate Change Reconsidered

Organisasjonen Nongovermental International Panel on Climate Change er et internasjonalt panel av vitenskapsmenn og -kvinner om klimaforandringer. http://www.climatechangereconsidered.org

Hardangeraksjonen

Hardangeraksjonen er en miljøorganisasjon som kjemper mot monstermaster og miljøforurensning i Hardanger, Hordaland. http://hardangeraksjonen.blogspot.no

Plants Need CO2

Plants Need CO2 er en selvstendig miljøorganisasjon som arbeider for å øke bevisstheten om den negative effekten i natur og...

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres nyttig kunnskap om miljøet systematisk...

I Love CO2

I Love CO2 er en nettressurs med informasjon om forurensning, vitenskap og CO2. http://ilovecarbondioxide.com