Erdetfarlig.no

På Erdetfarlig.no finner du informasjon om farlige stoffer i vanlige forbrukerprodukter på det norske markedet. Du får hjelp til å finne miljømerkede alternativer, unngå verstingstoffene og kaste avfallet ditt riktig når produktene ikke lenger er i bruk.

http://www.erdetfarlig.no