Climate Change Reconsidered

Organisasjonen Nongovermental International Panel on Climate Change er et internasjonalt panel av vitenskapsmenn og -kvinner om klimaforandringer.

http://www.climatechangereconsidered.org