Plants Need CO2

Plants Need CO2 er en selvstendig miljøorganisasjon som arbeider for å øke bevisstheten om den negative effekten i natur og hos mennesker ved reduksjon av atmosfærisk CO2.

Home