Bibliotek

Bibliotek, bøker, bokoppslag, boksøk, litteratur, faglitteratur, nasjonalbibiotek, boksamlinger, bokbaser, bokdatabaser, bibbliotekhistorie, fagbibliotek.

0
Codex Sinaiticus
0

En av de første komplette utgavene av bibelen, skrevet for over 1600 år siden. Codex Sinaitcus er en av verdens viktigste bøker. http://codexsinaiticus.org

0
Librarians for Fairness
0

Organisasjon for bilotekarer som arbeider for akademisk balanse i bibliotek. http://www.librariansforfairness.org

0
Jewish Virtual Library
0

Virituelt bibliotek med faktainformasjon om Israel, historie, biografier, statistikk, terrorsme, mat, reiser og mye mer. http://www.jewishvirtuallibrary.org

0
Bibelen
0

Bibelen på internett. Hele det gamle testamentet og det nye testamentet som nettbibel. Nettsiden har i tillegg bilder og mye informasjon om bibelen, verdens ...

0
Nasjonalbiblioteket i Norge
0

Informasjon om samlingene, utstillinger, tjenester og databaser. http://www.nb.no

0
BIBSYS
0

Biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler og fagbibliotek i Norge. http://www.bibsys.no

0
Biblioteksentralen
0

Tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, video, publikasjoner og bibliotekmateriell. http://www.bibsent.no

0
Bok og bibliotek
0

Bok og bibliotek er et bibliotekfaglig tidsskrift. http://www.bokogbibliotek.no

0
Norsk bibliotekforening
0

Foreningen har som formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. http://www.norskbibliotekforening.no

0
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap
0

Har som formål å utbre kjennskap til og interesse for bok- og bibliotekhistorie, og fremme bok- og bibliotekhistorisk forskning. Samt bidra til registrering, ...

0
Skolebibliotekarforeningen i Norge
0

Nettsider og medlemsblad for skolebibliotekarer i grunnskolene i Norge. http://www.skolebibliotekarforeningen.no

0
Pliktavlevering.no
0

Omfattende informasjon om pliktavlevering fra Nasjonalbiblioteket. http://www.pliktavlevering.no

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general