Category: Bibliotek

Bibliotek, bøker, bokoppslag, boksøk, litteratur, faglitteratur, nasjonalbibiotek, boksamlinger, bokbaser, bokdatabaser, bibbliotekhistorie, fagbibliotek.

Codex Sinaiticus

En av de første komplette utgavene av bibelen, skrevet for over 1600 år siden. Codex Sinaitcus er en av verdens...

Jewish Virtual Library

Virituelt bibliotek med faktainformasjon om Israel, historie, biografier, statistikk, terrorsme, mat, reiser og mye mer. http://www.jewishvirtuallibrary.org

Bibelen

Bibelen på internett. Hele det gamle testamentet og det nye testamentet som nettbibel. Nettsiden har i tillegg bilder og mye...

BIBSYS

Biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler og fagbibliotek i Norge. http://www.bibsys.no

Biblioteksentralen

Tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, video, publikasjoner og bibliotekmateriell. http://www.bibsent.no