Codex Sinaiticus

En av de første komplette utgavene av bibelen, skrevet for over 1600 år siden. Codex Sinaitcus er en av verdens ...
Read more

Librarians for Fairness

Organisasjon for bilotekarer som arbeider for akademisk balanse i bibliotek. http://www.librariansforfairness.org
Read more

Jewish Virtual Library

Virituelt bibliotek med faktainformasjon om Israel, historie, biografier, statistikk, terrorsme, mat, reiser og mye mer. http://www.jewishvirtuallibrary.org
Read more

Bibelen

Bibelen på internett. Hele det gamle testamentet og det nye testamentet som nettbibel. Nettsiden har i tillegg bilder og mye ...
Read more

Nasjonalbiblioteket i Norge

Informasjon om samlingene, utstillinger, tjenester og databaser. Nasjonalbiblioteket
Read more

BIBSYS

Biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler og fagbibliotek i Norge. http://www.bibsys.no
Read more

Biblioteksentralen

Tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, video, publikasjoner og bibliotekmateriell. http://www.bibsent.no
Read more

Bok og bibliotek

Bok og bibliotek er et bibliotekfaglig tidsskrift. http://www.bokogbibliotek.no
Read more

Norsk bibliotekforening

Foreningen har som formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Forside
Read more

Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap

Har som formål å utbre kjennskap til og interesse for bok- og bibliotekhistorie, og fremme bok- og bibliotekhistorisk forskning. Samt ...
Read more

Skolebibliotekarforeningen i Norge

Nettsider og medlemsblad for skolebibliotekarer i grunnskolene i Norge. http://www.skolebibliotekarforeningen.no
Read more

Pliktavlevering.no

Omfattende informasjon om pliktavlevering fra Nasjonalbiblioteket. http://www.pliktavlevering.no
Read more