Librarians for Fairness

Organisasjon for bilotekarer som arbeider for akademisk balanse i bibliotek.

http://www.librariansforfairness.org

You may also like...