Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap

Har som formål å utbre kjennskap til og interesse for bok- og bibliotekhistorie, og fremme bok- og bibliotekhistorisk forskning. Samt bidra til registrering, innsamling og bevaring av bok- og bibliotekhistorisk materiale.

http://www.nbbs.no