Norsk bibliotekforening

Foreningen har som formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet.

Forside

You may also like...