Category: Barn

Barn, barnesykdommer, barnebehandlinger, barnemedisin.

House Blog

Blog deals with home improvement topics. It offers a large collection of useful materials to readers having interest in the...

Tid for barn

Tid for barn er en morsrolleorganisasjon og arbeider for å styrke morsrollen politisk, økonomisk og kulturelt i Norge. http://tidforbarn.no

Noam Eliezer Norge

Organisasjon som hjelper fattige barnefamilier i Jerusalem med mat og klær. http://www.noameliezer.no

Barnevakten

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Barnevakten

Et barn for lite

Informasjon om og fra foreningen «Vi som har et barn for lite» som er en organisasjon hvor medlemmer på frivillig...

Klara Klok

Spørreside som gir informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet for ungdom og unge voksne....

Ung.no

Offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for de mellom 14 og 20 år. http://www.ung.no

Ungdom Mot Narkotika

UMN er en ungdomsorganisasjon som setter ungdomskultur på programmet, og som lar ungdom gjøre et informert valg angående narkotika. http://www.umn.no

Forbundet Mot Rusgift

Omfattende nettsted om alkohol, narkotika og medikamenter. Spesialsider om cannabis, om hjerte og helse, om rusgiftundervisning og egne studentsider. Tidsskriftet...

Tobakk dreper

Informasjon om tobakksindustrien og skader tobakk kan gi deg, filmer og artikler. http://www.tobakkdreper.no