Et barn for lite

Informasjon om og fra foreningen «Vi som har et barn for lite» som er en organisasjon hvor medlemmer på frivillig basis hjelper foreldre som har mistet barn.

http://etbarnforlite.no