Autismeforeningen i Norge

En sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende, samt andre interesserte.

http://www.autismeforeningen.no

You may also like...