FunkisDate.no

Møteplass og datingside for mennesker med funksjonsnedsettelse / funksjonshemmede. http://www.funkisdate.no
Read more

Ergostart

Portal med oversikt over leverandører av hjelpemidler til funksjonshemmede personer. http://ergostart.no
Read more

IT Funk

Projekt for å gi funksjonshemmede bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. http://itfunk.org
Read more

Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere

Arbeider for å gjøre datautstyr og programvare tilgjengelig for synshemmede. http://www.ise.no
Read more

Autismeforeningen i Norge

En sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende, samt andre interesserte. Forsiden
Read more

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Nyheter, rettigheter, informasjon om organisasjonens arbeidsområder og lenker. http://www.ffo.no
Read more

Handikappede barns foreldreforening

Med nyheter, skole, fritid, lover, tips, epostliste og diskusjonsforum. http://www.hbf.no
Read more

Norges handikapforbund (NHF)

Rettigheter, tilgjengelighetsguide for reisemål, artikler fra medlemsbladet Handikapnytt, lokallag og landsforeninger. FORSIDE
Read more

Norges handikapforbunds ungdom

Inneholer nyheter og informasjon om arrangement. http://www.nhfu.no
Read more

SAFO

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner. Forsiden
Read more