Category: Funksjonshemninger

Funksjonshemninger, invaliditet, lidelser, funksjonshemmet, kroppsfunksjoner, funksjonshemning, bevegelseshemninger og rullestol.

IT Funk

Projekt for å gi funksjonshemmede bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. http://itfunk.org