IT Funk

Projekt for å gi funksjonshemmede bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

http://itfunk.org

You may also like...