Ungdom Mot Narkotika

UMN er en ungdomsorganisasjon som setter ungdomskultur på programmet, og som lar ungdom gjøre et informert valg angående narkotika.

http://www.umn.no