Noam Eliezer Norge

Organisasjon som hjelper fattige barnefamilier i Jerusalem med mat og klær.

http://www.noameliezer.no