Wikiordboken

Norsk (bokmål) Wiktionary, et søsterprosjekt til Wikipedia, som har som mål å sammen skrive en åpen og fritt tilgjengelig bokmålsordbok.
PR: 5