Store norske leksikon

Gratis og komplett nettversjon av det kjente leksikonet.

http://www.snl.no

You may also like...