Kart i skolen

Webatlas for Norge som eies av utdanningssektoren. Kartdata og informasjon hentes direkte fra leverandørene av datasettene og er derfor høyaktuelle og ofte sanntidsdata.

http://kartiskolen.no