Statens legemiddelverk

Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske utprøving og informasjon for industrien og apotek.

http://www.legemiddelverket.no

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general