Category: Legemidler

Legemidler, apotek, medisin, apotekere, leger, piller, legemiuddelutsalg, salver, doktorer, bandagist, kurer, behandlinger, nettapotek og tabletter,

Felleskatalogen

Omtale av norske og direkteimporterte farmasøytiske spesialpreparater som markedsføres i Norge. Forskrifter, adresser til firma og apotek, samt lenker. http://www.felleskatalogen.no

Legemiddelsiden

Informasjon om reseptpliktige legemidler og blåreseptrefusjon, samt nyhetstjeneste og eposttjeneste. http://www.legemiddelsiden.no

Statens legemiddelverk

Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske utprøving og...