Firmagon prostatakreft hormonbehandling

Informasjon om prostatakreft, prognose og prostatakreft hormonbehandling med Firmagon. Start
Read more

Norsk forening for cannabinoidmedisin

Norsk forening for cannabinodmedisin ønsker å tilgjengeliggjøre forskning samt pasienters erfaringer med medisinsk bruk av naturlige cannabinoider. http://nfcm.no
Read more

Felleskatalogen

Omtale av norske og direkteimporterte farmasøytiske spesialpreparater som markedsføres i Norge. Forskrifter, adresser til firma og apotek, samt lenker. http://www.felleskatalogen.no
Read more

Legemiddelsiden

Informasjon om reseptpliktige legemidler og blåreseptrefusjon, samt nyhetstjeneste og eposttjeneste. http://www.legemiddelsiden.no
Read more

Statens legemiddelverk

Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske utprøving og ...
Read more