Category: Legemidler

Legemidler, apotek, medisin, apotekere, leger, piller, legemiuddelutsalg, salver, doktorer, bandagist, kurer, behandlinger, nettapotek og tabletter,

Statens legemiddelverk

Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske utprøving og...

Felleskatalogen

Omtale av norske og direkteimporterte farmasøytiske spesialpreparater som markedsføres i Norge. Forskrifter, adresser til firma og apotek, samt lenker. http://www.felleskatalogen.no

Legemiddelsiden

Informasjon om reseptpliktige legemidler og blåreseptrefusjon, samt nyhetstjeneste og eposttjeneste. http://www.legemiddelsiden.no