Norsk forening for cannabinoidmedisin

Norsk forening for cannabinodmedisin ønsker å tilgjengeliggjøre forskning samt pasienters erfaringer med medisinsk bruk av naturlige cannabinoider.

http://nfcm.no