Dagsenterkongressen

En kongress med fokus på motivasjon og inspirasjon for mennesker som arbeider med forebyggende arbeid innen rus og psykriatri.

http://www.dagsenterkongressen.no

You may also like...