Myndigheter

Myndigheter, statlige organ, lovgivende, staten, departement, kontrollorgan, nemnder, kommisjoner, utvalg, regjering, organ og storting.

0
ECIPS
0

European Centre for Information Policy and Security (ECIPS) er en organisasjon som fokuserer på kritisk infrastruktur og sikkerhetstrusler. http://ecips.eu

0
Activist Facts
0

Nettside med profiler om ulike organisasjoner og andre grupperinger av aktivister. https://www.activistfacts.com

0
ICEJ Norway
0

Over 20 nasjoners kristne organisasjoners kristne ambassade i Jerusalem. Nettsiden er for for norsk avdeling. http://www.icej.no

0
Downsizing the Federal Government
0

Amerikansk nettside som informerer om ekspanderende byråkrati, økende sløsing og ineffektivitet. http://www.downsizinggovernment.org

0
Osloombudet
0

Til tjeneste for Oslos innbyggere http://osloombudet.no

0
Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere
0

Kontaktinformasjon for nærmere 1.000 folkevalgte i kommuner, fylkeskommuner, Stortinget og regjering. http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no

0
Nordisk Råd og Ministerråd
0

Med nyheter, årsberetning, satsingsområder, historikk og fakta om Norden. http://www.norden.org

0
Riksrevisjonen
0

Stortingets kontrollorgan som har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. http://www.riksrevisjonen.no

0
Stortingets informasjonstjener
0

Informasjon om Stortinget, representanter, komiteer, partigrupper, saker og møter. http://www.stortinget.no

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general