ECIPS

European Centre for Information Policy and Security (ECIPS) er en organisasjon som fokuserer på kritisk infrastruktur og sikkerhetstrusler. http://ecips.eu
Read more

Activist Facts

Nettside med profiler om ulike organisasjoner og andre grupperinger av aktivister. Home
Read more

ICEJ Norway

Over 20 nasjoners kristne organisasjoners kristne ambassade i Jerusalem. Nettsiden er for for norsk avdeling. http://www.icej.no
Read more

Downsizing the Federal Government

Amerikansk nettside som informerer om ekspanderende byråkrati, økende sløsing og ineffektivitet. http://www.downsizinggovernment.org
Read more

Osloombudet

Til tjeneste for Oslos innbyggere http://osloombudet.no
Read more

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere

Kontaktinformasjon for nærmere 1.000 folkevalgte i kommuner, fylkeskommuner, Stortinget og regjering. http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no
Read more

Nordisk Råd og Ministerråd

Med nyheter, årsberetning, satsingsområder, historikk og fakta om Norden. [Deler av nettstedet er på svensk eller dansk.] http://www.norden.org
Read more

Riksrevisjonen

Stortingets kontrollorgan som har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. http://www.riksrevisjonen.no
Read more

Stortingets informasjonstjener

Informasjon om Stortinget, representanter, komiteer, partigrupper, saker og møter. http://www.stortinget.no
Read more