Myndigheter

Nordisk Råd og Ministerråd

Jul 23, 2011 |
PR: 8
Med nyheter, årsberetning, satsingsområder, historikk og fakta om Norden. [Deler av nettstedet er på svensk eller dansk.] ... Les mer

Riksrevisjonen

Jul 22, 2011 |
PR: 7
Stortingets kontrollorgan som har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. ... Les mer

Stortingets informasjonstjener

Jul 22, 2011 |
PR: 7
Informasjon om Stortinget, representanter, komiteer, partigrupper, saker og møter. ... Les mer

Downsizing the Federal Government

Dec 10, 2014 |
N/A
Amerikansk nettside som informerer om ekspanderende byråkrati, økende sløsing og ineffektivitet. ... Les mer

Activist Facts

Nov 3, 2015 |
N/A
Nettside med profiler om ulike organisasjoner og andre grupperinger av aktivister. ... Les mer

ECIPS

Nov 30, 2015 |
N/A
European Centre for Information Policy and Security (ECIPS) er en organisasjon som fokuserer på kritisk infrastruktur og sikkerhetstrusler. ... Les mer