Category: Myndigheter

Myndigheter, statlige organ, lovgivende, staten, departement, kontrollorgan, nemnder, kommisjoner, utvalg, regjering, organ og storting.

ECIPS

European Centre for Information Policy and Security (ECIPS) er en organisasjon som fokuserer på kritisk infrastruktur og sikkerhetstrusler. http://ecips.eu

ICEJ Norway

Over 20 nasjoners kristne organisasjoners kristne ambassade i Jerusalem. Nettsiden er for for norsk avdeling. http://www.icej.no

Riksrevisjonen

Stortingets kontrollorgan som har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. http://www.riksrevisjonen.no