Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere

Kontaktinformasjon for nærmere 1.000 folkevalgte i kommuner, fylkeskommuner, Stortinget og regjering.

http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no

You may also like...