Riksrevisjonen

Stortingets kontrollorgan som har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen.

http://www.riksrevisjonen.no

You may also like...