Category: Menneskeraser

Menneskeraser, etnisitet, folkeslag, mennesker, kulturer, opprinnelse, immigrasjon, emigrasjon, folkegrupper, innvandring og utvandring.

Fake Hate Crimes

Nettside med oppdatert oversikt over falske hat-forbrytelser og annen hets mellom menneskeraser, folkegrupper og minoriteter. http://www.fakehatecrimes.org

Daily Kenn

Amerikansk anti-rasistisk nettside. Nyheter, artikler og informasjon om rasisme og diskriminering. http://www.dailykenn.com

Human BioDiveristy

Nettressurs med informasjon og statistikk om biologisk mangfold innen menneskeraser, kultur og kjønn. http://humanbiologicaldiversity.com

Mankind Quarterly

Mankind Quarterly er et magasin som publiserer forskning innen sosiale og økonomiske studier fra hele verden. http://www.mankindquarterly.org

American Renaissance

American Renaissance er en ledende publikasjon med nyheter, forskning og kommentarer om mennesker og raser fra hele verden. http://amren.com

Oslo Sámiid Searvi (OSS)

OSS er en organisasjon som er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). Arbeider for samiske rettigheter og arrangerer kulturelle arrangementer. http://www.samer.no