Oslo Sámiid Searvi (OSS)

0
1

OSS er en organisasjon som er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). Arbeider for samiske rettigheter og arrangerer kulturelle arrangementer.

http://www.samer.no