Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel.

http://www.antisemittisme.no