Verdipapirfondenes forening (VFF)

Verdipapirfondenes forening er serviceorganisasjon for verdipapirfondsbransjen i Norge. VFF arbeider med selvregulering og fellestjenester for fondsbransjen, samt å fremme kunnskap om og interesse for sparing i verdipapirfond. Foreningen representerer norsk fondsbransje internasjonalt.

http://www.vff.no