Studentsamskipnaden i Bodø

Studentsamskipnaden i Bodø er studentenes egen velferdsbedrift. Som student ved Høgskolen i Bodø eller ved Politihøgskolen i Bodø har du rett til å benytte deg av de tilbud samskipnaden gir.

http://www.ssib.no

You may also like...