Studentliv

Det Norske Studentersamfund

Jul 30, 2011 |
PR: 6
Norges eldste studentersamfunn holder til på studentenes kulturhus Chateau Neuf i Oslo ... Les mer

Studentersamfundet i Trondheim

Jul 30, 2011 |
PR: 6
Inneholder nyheter, medlemsregistrering, tilbud og aktivtiter. ... Les mer

Studentersamfunnet i Bergen

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Inneholder nyheter, medlemsregistrering, tilbud og aktivtiter for studenter i Bergen ... Les mer

Vestfold Studentsamfunn

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Inneholder nyheter, medlemsregistrering, tilbud og aktivtiter for studenter i Vestfold. ... Les mer

Studentsamfunnet på Rena

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Hyppig oppdatert side med program, bilder og informasjon fra de forskjellige undergruppene. ... Les mer

Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre

Jul 30, 2011 |
PR: 3
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre (SFRN) er en lovfestet organisasjon som har til oppgave å ivareta studentenes velferdsbehov på studiestedet. ... Les mer

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Jul 30, 2011 |
PR: 7
SiBs hovedoppgave er å tilby rimelige og gode velferdstilbud til alle studenter i Bergen. Informasjon om bolig, trening, barnehager, kafeer, bokhandler, catering og velferdstilbud. ... Les mer

Studentsamskipnaden i Bodø

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Studentsamskipnaden i Bodø er studentenes egen velferdsbedrift. Som student ved Høgskolen i Bodø eller ved Politihøgskolen i Bodø har du rett til å benytte deg av de tilbud samskipnaden gir. ... Les mer

Studentsamskipnaden i Narvik

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Studentsamskipnaden i Narvik er ansvarlig for velferden til studenter i Narvik. ... Les mer

Studentsamskipnaden i Nesna

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Studentsamskipnaden i Nesna er en velferdsorganisasjon for studentene ved Høgskolen i Nesna. ... Les mer

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Studentsamskipnad for Levanger, Namsos og Steinkjer i Nord-Trøndelag. ... Les mer

Studentsamskipnaden i Telemark

Jul 30, 2011 |
PR: 5
Studentskipnad for studenter i Telemark. ... Les mer

Studentsamskipnaden i Vestfold

Jul 30, 2011 |
PR: 5
SIV (Studentsamskipnaden i Vestfold) er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. ... Les mer