Category: Kiting

Kiting

Tromsø kiteklubb

Nyheter, bilder informasjon om klubben, medlemskap, kurs og aktiviteter. http://www.tromsokiteklubb.no

SnowJam

Årlig arrangement for kitere og skiseilere på Finse. http://www.snowjam.no

Kite.no

Utfyllende informasjon om kitesporten med nyheter, forum, bilder, film, utstyrsinformasjon og marked. http://www.kite.no