Kite.no

Utfyllende informasjon om kitesporten med nyheter, forum, bilder, film, utstyrsinformasjon og marked.

http://www.kite.no