Norskkundeservice

Vi har opprettet denne siden slik at selskapene kan motta feedback på egen kundeservice og for at kundene enkelt kan sette karakter på kundeservicen deres.

http://www.norskkundeservice.com