Norske homeopaters landsforbund (NHL)

Informasjon om organisasjonen, samt oversikt over de 600 praktiserende MNHL homeopatene i Norge. Litt om homeopati som behandlingsform, og hva som skjer hos en homeopat.

http://www.nhl.no