Norsk Vasskraft og Industristadmuseum

Museum i Odda kommune, med hovudutstilling i Tyssedal. Målet til museet er å samla inn og dokumentera, sikra, driva forsking og formidla historie knytt til elvar og vatn, vasskraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevjande industri og industristaden.

http://www.nvim.no