GramTrans

Automatoversetter som kombinerer norsk, dansk, svensk, engelsk, portugisisk og esperanto. Du kan lime inn/skrive tekster eller sette inn URL’en og få oversatt hele nettsiden.

Home

You may also like...