Foreningen Kommunal informasjonssikkerhet (KInS)

Ønsker å bidra til økt informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om foreningene og kompetansenettverk.

http://www.kins.no

You may also like...