Free Software Foundation Europe (FSFE)

Arbeider med alle europeiske aspekter ved fri programvare, særlig GNU-prosjektet.

http://www.fsfe.org

You may also like...