Ei reise i Nordfjord si eldre historie

Funn og fornminner i Nordfjord.
PR: 3