Beregning av forsinkelsesrente

Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) av et krav.
PR: 4