Ut av uføre(t)

Korleis kan ein ufør ha eit positivt sjølbilete, meistra eige liv og finna fram i praktiske og økonomiske ordningar? Bloggen handlar ikkje om sjukdom.

http://marittotland.blogspot.no

You may also like...