UNEXIT

Internasjonal organisasjon som ønsker å reformere og/eller avvikle Forente Nasjoner (FN).

http://unexit.org

You may also like...