Ukeblad og nettsted for næringslivet

Næringslivsblad rettet mot ledere, har også flere blogger som oppdateres flittig.

http://www.ukeavisenledelse.no