True The Vote

Organisasjon for amerikanske velgere. Nettsiden gir informasjon om hvordan man registrerer seg for å stemme og hvor man stemmer ved valg.

http://www.truethevote.org

You may also like...