Traditional Values Coalition

Coalisjon av ulike amerikanske organisasjoner som støtter og prtomoterer tradisjonelle verdier i samfunnet.

http://www.traditionalvalues.org